Φωτογραφίες του έργου «Ανακυκλώστε Αγάπη»

© Περικλής Παπαδόπουλος