«Κόκκινο τριαντάφυλλο»

';

σε κάθε ηρωικώς πεσόντα Έλληνα

Μοιράσου το
© Περικλής Παπαδόπουλος