«Ει ο Θεός μεθ΄ ημών ουδείς καθ’ ημών»

';

Ιωάννης Καποδίστριας – Περικλής Παπαδόπουλος

Μοιράσου το
© Περικλής Παπαδόπουλος